iphone--未受信任的企业级开发者问题

IOS 9.0 及以下版本教程】 

      ?  打开【设置】;

      ?  点击【通用】;

      ?  点击【描述文件】;

      ?  点击遇到问题的【企业级应用】;

      ?  选择【信任】即可正常打开应用;

 

IOS 9.2 及以上版本教程】 

      ?  打开【设置】;

      ?  点击【通用】;

      ?  点击【设备管理】;

      ?  点击需要信任的【企业级应用】;

      ?  选择【信任】即可正常打开应用;

 

 

交易MM手游交易

  • 张鼎丞对人民军队建设作出的贡献 2018-09-21
  • 核电好像真不错哦 不知道有没中兴那样的问题 2018-08-20
  • 483| 839| 302| 466| 730| 993| 696| 136| 353| 831|